Verrijn Stuartlaan 17, 2288EK Rijswijk

085 007 1090

Klachten


Klachtenprocedure thuiszorg

Tijdens de levering van zorg doen wij onze uiterste best om de best mogelijke zorg te leveren.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.
Klachten kunt u indienen bij een medewerker, de leidinggevende, de directie of onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Elke van voornoemde medewerkers van Stichting Nederlandse Zorg Centrum kunt u bereiken voor het indienen van een klacht.
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de geldende klachtenprocedure. Indien u uw klacht indient bij medewerker of leidinggevende
en deze kan niet direct, naar wens, opgelost worden, zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris deze in behandeling nemen.
De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie.
Zij neemt de klacht in ontvangst en bewaakt de procedure. Onze klachtenfunctionaris kunt u zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies.
 


xxccxc

Klachtenprocedure thuiszorg

Tijdens de levering van zorg doen wij onze uiterste best om de best mogelijke zorg te leveren.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.
Klachten kunt u indienen bij een medewerker, de leidinggevende, de directie of onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.
                       
Elke van voornoemde medewerkers van Stichting Nederlandse Zorg Centrum kunt u bereiken voor het indienen van een klacht. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de geldende  klachtenprocedure. Indien u uw klacht indient bij medewerker of leidinggevende en deze kan niet direct, naar wens, opgelost worden, zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris deze in  behandeling nemen. De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. Zij neemt de klacht in ontvangst en bewaakt de procedure. Onze klachtenfunctionaris kunt u zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies.

Indienen van uw klacht .

Indienen van uw klacht bij de klachtenfunctionaris dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Adres: Verrijn Stuartlaan 17, 2288 EK Rijswijk
E-mailadres: info@stichtingnzc.nl

I​ndien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen binnen een termijn van 6 weken (indien nodig 4 weken verlenging), dan kunt u besluiten de klacht in te dienen bij een  Geschillencommissie. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze geschillencommissie is  onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en bestaat uit (zorg)professionals die niet werkzaam zijn bij Stichting Nederlandse Zorg Centrum. U dient uw klacht eerst schriftelijk bij ons in te dienen, 
alvorens u deze indient bij een Geschillencommissie.  

Klachtenregeling Wkkgz (download)